Euskalerriko Eskautak celebrará el Gorka Deuna para reivindicar la importancia del tiempo libre educativo en tiempos de pandemia

  • Las actividades se realizarán en diferentes puntos de Euskal Herria y girarán en torno a la historia del movimiento eskaut
  • El monitorado ha tenido en cuenta todas las medidas sanitarias para celebrar este día de manera segura
  • La federación pone en valor la educación del tiempo libre en tiempos de pandemia para complementar el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes

Cerca de 3.000 personas de Euskalerriko Eskautak celebrarán este domingo el Gorka Deuna, la fiesta anual de las y los eskaut. Debido a la Covid-19 los más de 30 grupos que conforman la federación realizarán actividades en diferentes pueblos de Euskal Herria, todo siguiendo las medidas sanitarias decretadas por el Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra.

El lema elegido para esta ocasión ha sido Eskautak elkarrekin herriz herri. Durante todo el día, se han preparado una serie de actividades para las niñas, niños y jóvenes eskaut que se trabajarán de manera simultánea a lo largo de los tres territorios. Todas las actividades garantizan por completo las medidas de seguridad exigidas tanto por el Gobierno Vasco y Gobierno Foral de Navarra.

El presidente de Euskalerriko Eskautak, Pedro Ibañez, destaca que “no hace falta irse muy lejos para volver a la naturaleza, conocer mejor su entorno y retomar el contacto con ella. Todo evitando el uso de una pantalla”. Además, Ibañez pone en valor la labor realizada y el compromiso de las 400 personas jóvenes voluntarias de la federación: “En este año y poco de pandemia, los grupos eskaut han continuado con sus actividades en el tiempo libre para el desarrollo integral de la chavalería”.

De cara al verano, los esfuerzos se centran en ofrecer campamentos o colonias. De forma paralela, han visto cómo la campaña de vacunación contra la Covid-19 ha avanzado dentro de los colectivos socioeducativos sin incluir a los agentes de la educación en el tiempo libre. “Estas personas voluntarias, en su mayoría monitorado en contacto con niñas, niños y adolescentes han quedado en segundo plano”, afirma el presidente de Euskalerriko Eskautak. “La educación en el tiempo libre nota esa falta de amparo”.

La historia del escultismo como eje principal del Gorka Deuna

Para disfrutar de este Gorka Deuna los grupos realizarán actividades basadas en la historia del movimiento eskaut y los símbolos que los conectan a todas las personas que forman parte del mismo. Además de estas actividades, se han preparado diferentes dinámicas a realizar por la tarde.

Para hacer un seguimiento de este día la federación compartirá a lo largo del día en todo momento imágenes y vídeos de las actividades en sus redes sociales. Además, los grupos participantes usarán el hashtag #GorkaDeuna2021.

Partekatu!

Euskalerriko Eskautak Gorka Deuna ospatuko du astialdiko heziketa pandemia garaian duen garrantzia aldarrikatzeko

  • Jarduerak Euskal Herriko hainbat herrietan egingo dira eta eskaut mugimenduaren historiaren inguruan ibiliko dira
  • Egun hau segurtasunez ospatzeko neurri sanitario guztiak hartu dira kontuan monitoretza taldearen partetik
  • Federazioak astialdiko hezkuntza baloratzen du pandemia garaian, neska, mutil eta nerabeen garapena osatzeko

Igande honetan Euskalerriko Eskautak federazioko 3.000 kide inguruk ospatuko dute Gorka Deuna, urteroko eskauten jaia. Covid-19 dela eta, federazioa osatzen duten 30 talde baino gehiagok jarduerak egingo dituzte Euskal Herrikoko hainbat herrietan, guztiak Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak agindutako osasun neurriak jarraituz.

Eskautak elkarrekin herriz herri da oraingo honetan aukeratu den leloa. Egun osoan zehar, hainbat jarduera prestatu dira, neska, mutil eta gazte eskautentzat, hiru lurraldeetan zehar aldi berean landuko direnak. Jarduera guztiak bai Eusko Jaurlaritzak bai Nafarroako Gobernuak eskatzen dituzten segurtasun neurriak erabat bermatzen dituzte.

Pedro Ibañez Euskalerriko Eskautak federazioko lehendakariak gauza, besteen artean hau nabarmendu du: “ez da urrun joan behar naturara itzultzeko, ingurua hobeto ezagutzeko eta harekin kontaktua berreskuratzeko. Guztia pantaila erabiltzea saihestuz”. Horrez gain, Ibañezek egindako lana eta federazioko 400 boluntario gazteen konpromisoa baloratzen ditu: «Aurten eta pandemia gutxi den honetan, eskaut taldeek beren aisialdian beren jarduerekin jarraitu dute garapen integrala lortzeko umeak ”.

Udari begira, kanpinak edo koloniak eskaintzera bideratzen dira ahaleginak. Paraleloki, ikusi dute nola Covid-19ren aurkako txertaketa kanpaina talde sozioedukatiboetan aurreratu da aisialdiako hezkuntza agenteak sartu gabe. «Haur eta nerabeekin harremanetan dauden boluntario hauek bigarren plano batean utzi dira», dio federazioko lehendakariak. «Denbora libreko hezkuntzan babesik ez dagoela ohartzen da».

Eskultismoaren historia Gorka Deunaren ardatz nagusi gisa

Gorka Deuna honetaz gozatzeko, taldeek eskaut mugimenduaren historia eta bere parte diren pertsona guztiak lotzen dituzten sinboloetan oinarritutako jarduerak burutuko dituzte. Jarduera horiez gain, arratsaldean dinamika desberdinak prestatu dira.

Egun honen jarraipena egiteko, federazioak ekintzen irudiak eta bideoak partekatuko ditu egun guztian zehar bere sare sozialetan. Gainera, parte hartzen duten taldeek #GorkaDeuna2021 traola erabiliko dute.

Partekatu!