Competencias y Educación Inclusiva: Retos y oportunidades

Este artículo apunta algunos aspectos que justifican la necesidad de una Educación Inclusiva efectiva para poder desarrollar  el derecho a la educación como derecho fundamental de toda persona y de todo colectivo, así como propone algunas estrategias metodológicas y competencias docentes necesarias para hacer posible una auténtica pedagogía de la inclusión.
Gracias a múltiples estudios, investigaciones y, sobre todo buenas prácticas educativas se sabe que un contexto educativo multicultural y diverso ofrece más oportunidades para estimular el aprendizaje.  
La apuesta por una Educación Inclusiva o Educación para todos/as a lo largo de la vida, facilita una mayor riqueza educativa. Esto no implica obviar las dificultades y necesidad de formación para gestionar esa misma diversidad.
Como afirma Ainscow (2005), las metodologías no se implantan en el vacío. El diseño, selección y uso de enfoques y estrategias educativas concretas surgen de percepciones (y por lo tanto de culturas, políticas y prácticas) sobre el aprendizaje y las y los estudiantes. Hoy podemos considerar superada una visión que implica confundir lo diferente con lo deficiente. Sin embargo, aún podemos ver en mucha “literatura educativa” como la educación inclusiva se identifica con la mera integración en el aula de alumnado con necesidades educativas especiales (NEE).
En este sentido, es muy probable que incluso los métodos más avanzados pedagógicamente sean ineficaces en manos de los que implícita o explícitamente pertenecen a un sistema de valores que considera a las y los estudiantes, en el mejor de los casos, como desaventajados o necesitados de arreglos o, en el peor, como deficientes y, por lo tanto, irreparables.
Los espacios educativos, para ser efectivamente inclusivos, deben superar  progresivamente barreras (físicas, psicológicas y sociales) de aprendizaje y participación y, arbitrar metodologías que permitan el pleno desarrollo de cada persona y de todas las personas.  Esto sólo es posible si se manifiestan, en la práctica, tres competencias fundamentales:
1.      Ezberdintze dispositiboen eboluzioa ahalbidetu eta jorratzen jakin: Antolatzen jakitea, eta ikasketetarako egoerak suertatzen ahalbidetzen jakiteak, baita egoera horietan ikasleak zein taldeak ikasi eta parte hartzea, gune inklusibo bat jorratu nahi duten irakasle zein hezkuntza eragile batentzako, ezinbesteko eskumenetariko bat. Lan material hauek jorratzeko guztiz malgua den espazioa eta kurrikuluna sortu beharra dago, zeinetan denbora ere ondo definituta egongo den. Honek irakaskuntzarako eredu unibertzal bat diseñatzea dakar, zeinen bitartez heziketarako materialak definituko dira.
2.      Gure taldeko gazteon eta familien inplikazioa, partizipazioan eta irakazkuntza interaktiboan: Munduko guraso guztiak, haien seme-alabak direnentzako, onena nahi dute. Gauza bera gertatzen da hezitzaileekin, beraz, pertsonarekiko heziketa efektiboa bilatzeko asmoz, errespetuz gerturatzea eta haiekin hitz egiten ikasi behar dugu. Horretarako ezinbestekoa da: helburu eta informazioaren partekatzea, baita desberdintasun integrazioa eta balore argiztapena sustatzen duten mahai inguruak bultzatzea; familia eskoleen aldekoa izan; familia bakoitzaren estiloa ustetzat eduki gabe,errespetu osoz, euren desberdintasunak kontutan izanda; eta jakinda beharrezkoa denean, aldaketa posiblea dela, talde bereko langile adituak garela  eta entzute aktibo baten aldeko jarrerak eduki behar ditugula
3.      Taldean lan egin eta sarean parte hartzea: Gaiari buruzko maila eta kontzientziazio maila irakaskuntza zentro batean edo talde soilean, formazio maila desberdineko pertsonak biltzen ditu, baita maila desberdineko maisuak ere. Norbera funtzio desberdin bat edukiko du talde barruan, eta gehiago edo gutxiago inplikatuko da. Beraz dibertzitateak ez dio soilik gazteei eta hauen familiei eragiten, baizik eta monitore talde osoari ere. Baldintza hau kontutan hartzekoa da taldean lan egiten dugun bakoitzean. Hezitzaile profesionalek erabiltzen dituzten kolaboratzeko taktiken artean hurrengoak daude: laguntza taldeak,  irakaskuntza partekatuko egitasmoak, elkar behaketa eta elkarrekin lan egiteko irakaskuntza formazioak.
Mª Dolores Morillas Gómez
Colaboradora de Intered

 Partekatu!