“Educación para una ciudadanía global”

Los días 19 y 20 de septiembre se celebrarán en Arrupe Etxea de Bilbao las jornadas “Educación para una ciudadanía global” . Las jornadas, organizadas por ALBOAN, la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, CEAR, Círculo Solidario Euskadi, Coordinadora de ONGD Euskadi, Elkarhezitzen y Hegoa , tienen como objetivo generar un espacio de encuentro y diálogo entre las organizaciones no gubernamentales e instituciones públicas que trabajan por la educación para la ciudadanía global.

Irailaren 19an eta 20an, Bilboko Arrupe Etxea n, “Hiritartasun globalerako hezkuntza” jardunaldiak egingo dira . ALBOANek, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak, CEARek, Euskadiko Elkarbideak, Elkarhezitzenek, Euskadiko GGKEen Koordinakundea eta Hegoa k antolatzen dituzte, eta hiritartasun globalerako hezkuntzan lanean diharduten erakunde publikoentzat eta gobernuz kanpoko erakundeentzat bilgune eta elkarrizketa-gune bat sortzea da haien helburua.

Partekatu!