FEMINISMOAN HEZTEN


Feminismoa aisialdia eta astialdia bizitzeko eraren oinarria bat  izan daitekeela uste dugu. Bizkaiko Urtxintxa Eskola osatzen dugunok feminismoaren aldeko hautua eginda dugu eta.
Botere harremanei aurre eginez beste motatako jendartea sortu nahi duen bizitzeko era eta ideologia da feminismoa. Askatasunean, elkartasunean  eta parekidetasunean oinarritutako jendartearen alde lan egiten du eta eraldaketa sozial eta politiko sakona bilatzen du gainera. Gaur egungo errealitateari erreparatuz emakumeon eskubideen alde borrokatzeko grina eta beharra dago eta hona hemen tresnarik baliogarriena: Hezkidetza

Zelan egin feminismoan hezteko?
·         Hezkidetza tresna bat izanik askatasunean, elkartasunean eta parekidetasunean oinarritutako hezkuntza bultzatu behar dugu neska eta mutilen arteko harreman berri batzuk sortzeko.
·         Zeharkakotasuna erabiliz, hezkidetzan oinarritutako balioak transmititu.  
·         Espezifikoki neskatoekin autoestimua landuz.
·         Genero rolak eta estereotipoak gaindituz.
       Indarkeria espazio zehatz batean identifikatuz eta honi aurre egin lanketa espezifiko bat eginez.
¿Que hacer para educar en feminismo?
·    Siendo la coeducación una herramienta, debemos impulsar una educación basada en la libertad, la solidaridad y la igualdad para crear nuevas relaciones entre géneros.
·         Transmitir valores coeducativos utilizando la transversalidad.
·         Trabajar específicamente la autoestima de las chicas.
·         Superar los roles de género y los estereotipos.

Identificar la violencia en un espacio concreto y hacerla frente específicamente.  Bizkaiko Urtxintxa Eskolako feminismo lan-taldea 

Partekatu!